Co zahrnuje montáž indikátorů rozdělovačů topných nákladů?

Otázka: 

Co zahrnuje montáž indikátorů rozdělovačů topných nákladů?

Odpověď: 

  • Zpravidla se děje po uzavření smlouvy o dílo či zaslání objednávky
  • Dohodnutí termínu v návaznosti na potřeby a přání zákazníka
  • Vyvěšení oznámení o montáži IRTN ve společných prostorech objektu
  • Montáž je provedena v hlavním a jednom náhradním termínu
  • Při montáži dochází k tzv. mapování otopných těles (pasportizace), tj. získání základních parametrů radiátorů a zohlednění jednotlivých místností v návaznosti na nevýhodnost položení bytové jednotky
  • Případná demontáž + odečtení hodnot stávajících měřidel
  • Montáž nových měřidel
  • Potvrzení zapsaných hodnot v protokolu podpisem uživatele bytu a ponecháním kopie uživateli bytové jednotky
  • Předání díla na základě protokolu o předání a převzetí díla