Je možné se opírat o rozúčtování nákladů na spotřebovanou vodu, když víme, že máme již propadlé vodoměry, kdy tyto se měly cejchovat v roce 2010 a tak se nestalo? Jedná se o to, že bydlíme v bytě, který není v našem vlastnictví, neměl by však majitel obje

Otázka: 

Je možné se opírat o rozúčtování nákladů na spotřebovanou vodu, když víme, že máme již propadlé vodoměry, kdy tyto se měly cejchovat v roce 2010 a tak se nestalo? Jedná se o to, že bydlíme v bytě, který není v našem vlastnictví, neměl by však majitel objektu tento cejch provést, existuje platná legislativa? Můžeme namítat proti takovému rozúčtování reklamací?

Odpověď: 

Bytové vodoměry jsou podle vyhlášky 345/2002 Sb., stanovená měřidla a musí mít proto platné ověření. Dle této vyhlášky se vodoměry na studenou vodu kalibrovaly po 6ti letech a vodoměry na teplou užitkovou vodu po 4 letech. Od 1.1.2012 dochází ke změně, jenž zavádí vyhláška 285/2011, která novelizovala vyhlášku 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověření. Vyhláškou se zavádí změna v době platnosti vodoměrů na studenou a teplou vodu používané pouze k rozúčtování nákladů konečným spotřebitelům a je stanovena jednotně na 5 let. V každém případě, dle výše popisovaného nemohou být vodoměry použity pro rozúčtování.