Kdo odpovídá za poruchu, resp. provozuschopnost bytového vodoměru? Je tato povinnost na majiteli bytu? Jak se stanovuje spotřeba v případě nefunkčního vodoměru?

Otázka: 

Kdo odpovídá za poruchu, resp. provozuschopnost bytového vodoměru? Je tato povinnost na majiteli bytu? Jak se stanovuje spotřeba v případě nefunkčního vodoměru?

Odpověď: 

Pokud není bytový vodoměr majetkem uživatele bytové jednotky, odpovídá za funkčnost měřidla vlastník (Společenství vlastníků domu, Bytové družstvo…) Skutečnost, že vodoměr nepracuje by měla být odhalena při odečtech a tato skutečnost by měla být zaznamenána do odečítacího protokolu. Při vyúčtování nákladů se pak postupuje v souladu s ustanovením vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj, č. 372/2001 Sb., dle § 6, odst. 4.: 'Při poruše měřiče tepelné energie, indikátorů vytápění nebo instalovaného vodoměru vlastník spotřební složku za dobu poruchy stanoví podle údajů dvou z klimatického hlediska srovnatelných zúčtovacích období.'