Lze si nechat namontovat vlastní měřiče tepla, případně i na vlastní náklady? Bydlíme v nájemním domě a dlouhodobě se nám nelíbí jak nám majitel nemovitosti rozúčtovává teplo a spotřebu vody.

Otázka: 

Lze si nechat namontovat vlastní měřiče tepla, případně i na vlastní náklady? Bydlíme v nájemním domě a dlouhodobě se nám nelíbí jak nám majitel nemovitosti rozúčtovává teplo a spotřebu vody.

Odpověď: 

Instalace IRTN není podle platných právních předpisů povinná. Musíme konstatovat, že tato možnost nikoliv povinnost je zcela v kompetenci a rozhodnutí majitele nemovitosti. Můžete však požadovat od majitele vysvětlení jakým způsobem ve výpočtech postupoval. Neboť i v případě, že nemáte nainstalované IRTN na otopných tělesech, ten, kdo vám provádí rozúčtování nákladů na tepelnou energii musí postupovat dle vyhlášky 372/2001 Sb. Doporučujeme tedy, v případě, že jste tak neučinili, zaslat majiteli domu reklamaci k takto předloženému vyúčtování a požadovat vysvětlení včetně postupu, zda se podle výše uvedené vyhlášky opravdu postupovalo. Reklamaci je možno podat do jednoho měsíce od doby, kdy došlo k předání vyúčtování.