Motivuje jednotlivé domácnosti osazení IRTN k šetření?

Otázka: 

Motivuje jednotlivé domácnosti osazení IRTN k šetření?

Odpověď: 

Je prokázáno, že po osazení IRTN dochází na objektu k úsporám 15-20% nákladů. To je způsobeno tím, že se podle IRTN rozpočítává 50-60% z celkových topných nákladů a uživatel bytové jednotky tak může svým chováním tuto spotřebu ovlivnit. Bez IRTN, tedy bez měření platí všichni uživatelé stejně, a tak nejsou motivováni šetřit.

Lze říci, že náklady jsou po montáži IRTN rozúčtovány objektivněji dle hospodaření jednotlivých domácností na základě odečtených hodnot.