Otázky a odpovědi

Odpovídáme na Vaše dotazy

Vážení,
vzhledem k četnosti a hromadícím se dotazům jsme se rozhodli pro Vás připravit tuto sekci a zveřejnit tak nejčastěji kladené otázky, které mohou posloužit širokému spektru veřejnosti. V případě, že zde nenaleznete odpověď na svůj dotaz, neváhejte se na nás obrátit na e-mailovou adresu nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, rádi Vám zodpovíme jakýkoli dotaz.

7 + 3 =
Vyřešte tento jednoduchý matematický příklad a vložte výsledek. Např. pro 1+3 vložte 4.

Otázka: 

Je nutné podle platných předpisů do všech objektů instalovat RTN(rozděl. topných nákladů) ke všem tělesům, nebo stačí namontovat uzavírací klapku do hlavního přívodního potrubí ÚT(čas.regulovat dodávku tepla do objektu), a instalovat měření vnitřní teploty do reprezentativní místnosti v objektu.Provozně odzkoušet. Rozúčtování zůstane stejné. Zkušenost: Při současné montáži termostat. ventilů a RTN do objektů,byli mezi nájemníky nepředstavitelné problémy s docílením požadovaných vnitřních teplot do jednotlivých vyt.místností nájemníků.

Odpověď: 

ANO je, protože platný zákon o hospodaření energií jednoznačně definuje, že "Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou dále povinni vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie konečným uživatelům". Hlavní přívodní potrubí do objektu (zúčtovací jednotky) a měření v jedné její referenční místnosti nemůže nahradit individuální právo možnosti regulace a registrace tepla jednotlivých konečných spotřebitelů.

Otázka: 

Dobrý den, v našem SVJ máme v bytech RTN osazeny jen na tělesech, která jsou „pod okny“. V každém bytě je jeden radiátor, který není osazen. Vyúčtování je prováděno tak, že u „neosazených“ místností se účtuje pouze základní sazba. Může to takto být? V současnosti se uvažuje o doinstalaci RTN i na neosazené radiátory. Mohou být doinstalovány i na tyto radiátory, pokud u těchto radiátorů jsou cca 12 let staré (nepoužívané a tedy nefungující) termoventily bez termohlavic? děkuji ms

Odpověď: 

Povinnost vlastníků domů instalovat na všechna otopná tělesa regulační ventily s termostatickými hlavicemi byla stanovena již zákonem o hospodaření energií č. 406/2000Sb., tedy před více než desíti léty. Povinnost instalace registračních zařízení na otopná tělesa byla stanovena novelou tohoto zákona vydanou pod číslem 318/2012 Sb. s termínem do 31.12.2014. Účtování nákladů na vytápění, jak je popisujete v dotazu není v souladu ani s právními ani s technickými normami.

Otázka: 

Dobrý den,bydlím v Praze byt 3+1,2děti+2dospělí,dům je majitele,všechny byty mají společný vodoměr.Za rok 2013 vyšla spotřeba vody naší domácnost na 15500,-Kč.Zálohy nestačily museli jsme 3000,-doplácet.Je to vůbec reálná částka,když jsme od jara do podzimu každý víkend na chalupě??Nemá majitel dle nějakého zákona povinnost nainstalovat měřáky nebo lze se nějak proti tomu bránit?

Odpověď: 

Podle údajů, které jste poskytla ve svém dotazu nelze určit, zda jsou náklady na spotřebu vody ve Vašem případě reálné. Prvním předpokladem pro správné rozúčtování nákladů na spotřebu tepla a vody je instalace přístrojů registrujících jejich spotřebu. V současné době není žádný obecně platný právní předpis, který by nařizoval instalaci vodoměrů na studenou vodu. Pro instalaci přístrojů registrujících teplo platí některá velmi důležitá ustanovení zákona 318/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb. ,o hospodaření energií obsahuje. Dle §7, odst. (4), a) uvedeného zákona jsou stavebník, vlastník nebo společenství vlastníků povinni vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům v rozsahu stanoveném prováděcím předpisem; konečný spotřebitel je povinen umožnit instalaci, údržbu a kontrolu těchto přístrojů. Uvedený zákon nařizuje instalaci měřičů tepla nebo indikátorů topných nákladů, dále instalaci termostatických ventilů a ostatních prvků hydraulického vyregulování otopné soustavy. Účinnost zákona je od 1. 1. 2013. Měřiče tepla nebo indikátory topných nákladů a vodoměry na teplou vodu musejí být instalovány do 31. 12.2014.

Otázka: 

Dobrý den. Chtěla bych se prosím zeptat, jak je to s osazením RTN v sušárnách, kolárnách a pod. Pokud ano, podle jakých pravidel se provádí rozúčtování tepla spotřebovaného v těchto místnostech. Děkuji

Odpověď: 

Náklady na vytápění domu se rozpočítávají na jednotlivé bytové i nebytové jednotky. Společné prostory, které nemají konkrétního vlastníka, resp. nájemce, není komu účtovat. Proto se hradí společně uživateli všech jednotek v domě v rámci vyúčtování základní složky nákladů na vytápění. Nemá tedy smysl osazovat ve společných prostorách registrační přístroje (indikátory vytápění – RTN).

Otázka: 

Nejsme SVJ !!! Vlastníme dům v ideálním spoluvlastnictví s užívacím právem k jednotlivým bytům. Panelový dům má vlastní výměníkovou stanici, je vytápěn horkovodem a na patě domu je měřič tepla dálkově napojený na dodavatele tepla. Nejde si přitopit otevřením ventilu na UT protože dodávka tepla je regulována podle venkovní teploty v počítači výměníkové stanice a teplota v bytech je optimální a všem vyhovuje. Cena je rozúčtována podle otopné plochy bytů . Dělá nám to OSBD na základě mandátní smlouvy a nemáme s tím žádné jiné starosti. Mimo to máme ve stanici výměník na ohřev teplé vody a tam je samozřejmě v každém bytě vodoměr na TUV a ve stanici centrální vodoměr TUV. Mám za to, že podmínka měření u konečného spotřebitele je postačující a instalace měřičů přinese jenom komplikace a nic se neušetří. Proč všechny předpisy urputně zmiňují pouze SVJ ? Zde by možná šikovný právník měl odlišný názor na povinnost poměrových měřidel na tělesech ÚT. Děkuji za odpověď.

Odpověď: 

Povinnost instalace přístrojů regulujících a registrujících dodávku tepla je ze zákona uložena vlastníkům, stavebníkům a SVJ - tedy všem formám vlastnictví domů. Skutečnost, že nejste sdruženi do SVJ na podstatě vlastnictví samotného v tomto případě nic nemění a povinnost zůstává - pouze se vás všech dotýká kolektivě tak, jako všechny ostatní otázky spojené s vlastnictví nemovitosti. Máte instalovány bytové vodoměry a tak u konečných spotřebitelů indikujete pouze teplou vodu. Navíc jejich instalace Vám zcela jistě komplikace nepřivodila a naopak mimo jiné přinesla i očekávané úspory. A v případě tepla, které je mnohem významnější položkou v rámci rozúčtování služeb je takové opatření nyní opakovaně vyžadováno (poprvé již v roce 1991). Závěrem si Vás dovolíme informovat, že ekvitermní regulaci používají všichni výrobci tepla v ČR již na svých zdrojích tepla a tzv, přitápění v bytech znamená pouze delší dobu využití otopného tělesa, nikoliv zvýšení teploty topné vody. 

Otázka: 

Dobrý den, jsme státní podnik, který sídlí v objektu, který má ve své správě, máme zde také nájemce a máme také podnikovou ubytovnu. Sdělte mi prosím, na jaké objekty se vztahuje povinnost mít měřáky tepla. Děkuji

Odpověď: 

Povinnost instalace měřičů tepla nebo indikátorů vytápění se vztahuje na všechny byty i nebytové prostory. Tedy i na administrativní budovu, zejména tehdy, jestliže nejsou všechny prostory užívány jediným uživatelem.

Otázka: 

V případě, že bude státní zkušebnou zjištěn nefunkční vodoměr na základě žádosti o jeho přezkoušení (překročena povolená chyba měření), za jak dlouhé období lze zohlednit spotřebu zpětně a podle čeho? Děkuji (ať se jedná o domovní vodoměr nebo bytový poměrovný). 

Odpověď: 

Reklamaci vyúčtování spotřeby vody podle vodoměru z důvodu nevyhovění vodoměru požadavkům metrologického zákona lze uznat pouze za zúčtovací období, ve kterém byl vodoměr přezkoušen stání zkušebnou.

Otázka: 

Dobrý den, v bytovém družstvu, kde mám pronajatý nebytový prostor, bude probíhat výměna měřičů tepla na radiátorech. Teď máme instalovány odpař.měřiče, měly by být elektronické. Při předběžné kontrole mi bylo sděleno, že měřiče budou nově namontovány i na trubky, které jsou na WC a na chodbě(staré odpař.př.zde nejsou), na kterých není ventil a není tedy možnost jakokoli ovlivnit jejich teplotu. Je to správné? Děkuji za odpověď 

Odpověď: 

Na topné registry a trubky bez možnosti regulace topného výkonu se indikátory vytápění zásadně nemontují. Je jedno zda jsou odpařovací či elektronické. Rovněž se obvykle nemontují na otopná tělesa ve společných prostorách. Náklady na vytápění společných prostor jsou zahrnuty do základní složky nákladů na vytápění.

Otázka: 

Dobrý den, potřebovala bych si ujasnit, po jaké době máme ověřit bytové vododměry na studenou a teplou vodu. Původně platilo 4 a 6 let.

Odpověď: 

Bytové vodoměry, jejichž údaje jsou využívány pro rozúčtování nákladů za spotřebovanou vodu na jednotlivé byty jsou stanovenými měřidly a podléhající státní metrologické kontrole. U vodoměrů ověřených do 31.12.2011 činí doba platnosti ověření vodoměrů na studenou vodu 6 roků a vodoměrů na teplou vodu 4 roky. Na vodoměry ověřené po 31.12.2011 platí změna vyhlášky 345/2002 Sb. platná od 1.1.2012. Tato změna znamená, že platnost ověření bytových vodoměrů na studenou a teplou vodu, ověřených po tomto datu, činí 5 roků. Doba platnosti ověření vodoměrů, ověřených před tímto datem, se však do doby nejbližšího následného ověření nemění. 

Otázka: 

Přeji dobrý den, bydlíme v panelovém domě , kde byla před rokem zbudována předávací stanice. Někteří z vlastníků bytových jednotek od této doby požadují rozúčtování tepla a teplé vody podle vyhlášky 194/2007 a ne podle vyhlášky 372/2001. je to možné? 

Odpověď: 

Vyhláška 194/2007 Sb. stanoví pravidla pro vytápění a dodávky teplé vody, ale nikoliv pro účtování nákladů na tyto služby. To upravuje pouze vyhláška 372/2001 Sb., takže záměna není možná. 

Stránky