Služby

Pro naše zákazníky zajišťujeme služby související s rozúčtováním tepla, teplé užitkové vody a studené vody:

Hlavními službami poskytovanými v této oblasti je provádění odečtů indikátorů rozdělovačů topných nákladů (IRTN), bytových vodoměrů, kalorimetrů, popř. dalších měřidel a vypracování vyúčtování nákladů na tepelnou energii, nákladů na dodávku teplé užitkové vody (TUV) a studené vody (SV) mezi konečné spotřebitele v bytových i nebytových prostorech.

V rámci služeb souvisejících s rozúčtováním tepla, TUV a SV provádíme následující činnosti:

  • Montáže poměrových indikátorů tepla a jejich kompletní servisní činnost (např. pasportizace otopného tělesa, návrh redukčních koeficientů s ohledem na nepříznivou polohu bytu, servis při výměně otopného tělesa apod.)
  • Montáže absolutních měřičů tepla (kalorimetrů) a jejich metrologické ověření
  • Montáže bytových vodoměrů TUV, SV a jejich periodickou výměnu
  • Opravy a servis bytových vodoměrů
  • Montáže domovních vodoměrů a dalších měřidel
  • Montáž termoregulačních ventilů a hlavic včetně hydraulického vyvážení topného systému
  • Poskytujeme poradenskou a konsultační činnost v problematice dodávky energií, regulací otopných soustav a platné legislativy
  • Zajištění přenosu rozúčtovaných nákladů v elektronické podobě do databáze správce objektu
  • Instalatérské práce - Provádíme instalatérské práce -  výměny stoupaček a rozvodů vody a kanalizace, veškeré opravy a rekonstrukce a zajišťujeme kompletní dodávky na klíč 
  • Topenářské práce, montáž podlahového topení - Zajišťujeme veškeré topenářské práce včetně podlahového topení, zřizování a rekonstrukce kotelen.