Vyhláška č.237/2014 Sb. (povinné přístroje registrující dodávku tepelné energie) – náhrada za prováděcí předpis k zákonu č. 406/2000 Sb.

kterou se mění vyhláška č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům.

Vyhláška rozeslána 7.11. 2014, datum účinnosti od 7.11.2014