Platná legislativa

Vyhláška č.269/2015Sb. o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům.

Zákon č.67/2013Sb. kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty.

Zákon č.89/2012Sb. nový občanský zákoník.

Zákon č.318/2012Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000Sb. o hospodaření energií.

Vyhláška č.372/2001Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele.

Vyhláška č.269/2015Sb. o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům.

Vyhláška č.194/2007Sb. (152/2001), kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům.

Vyhláška č.366/2010Sb. (477/2006) o způsobu rozdělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření množství odebrané tepelné energie na přípravu teplé vody pro více odběrných míst.

Vyhláška č.148/2007Sb. (291/2001) o energetické náročnosti budov.

Ve dnech 20.12.2023 – 1.1.2024 je naše společnost z důvodu vánočních svátku uzavřena. Od 2.1. 2024 bude opět obnoven běžný provoz. Přejeme krásné prožití vánočních svátků a úspěšný rok 2024.