Rozúčtování nákladů na tepelnou energii
a spotřebovanou vodu

Společnost THERA Energo provádí pravidelné odečty všech zařízení určených k rozúčtování tepelné energie, teplé vody, studené vody a případně dalších komodit dle požadavků zákazníka, a to do 21 dnů od dodání potřebných podkladů. Rozúčtování obdrží správce objektu v tištěné i elektronické podobě, na správci je pouze povinnost aktualizovat údaje nutné pro vyúčtování (počty osob v bytech apod.). Na blížící se termíny ověření nainstalovaných zařízení Vás budeme samozřejmě automaticky upozorňovat.

Co je to centrální odečet podružných měřidel tepla a vody v bytových domech a v čem je přínosem pro konečné spotřebitele energií?

Centrální odečet podružných měřidel tepla a vody v bytových domech se začíná stávat pro zákazníky v České republice standardem. Důvodem je jednak připravovaná legislativa, která bude požadovat, aby byl konečný spotřebitel častěji a podrobněji informován o své skutečné spotřebě energií, také ale komfort, a zvýšení pohodlí pro uživatele bytů při každoročních odečtech. Koneční spotřebitelé tak mohou mít svá měřidla pod kontrolou, centrální odečet a online prezentace spotřeby instalované naší společností to plně umožňují.

Jak centrální odečet měřidel tepla a vody funguje?

Centrální odečet měřidel tepla a vody je realizován pomocí vnitřní sítě, která se instaluje do vlastních prostor domu. Konfigurační síť je tvořena dvěma typy elektronických zařízení. Je to centrální jednotka (datalogger) a tzv. opakovače. Datalogger, je zařízení, které přijímá a ukládá data z měřidel instalovaných v domě. Signál z měřidel se do dataloggeru přenáší přes opakovače. Všechna zařízení komunikují mezi sebou bezdrátově. Princip komunikace je znázorněn na obr.1. V konkrétním domě je zpravidla instalován jeden datalogger a jeden nebo více opakovačů, viz. obr.2. Záleží na konstrukci a velikosti domu (tzn. počtu pater, rozloze patra, materiálu stěn a stropu atd.). Dataloggery i opakovače jsou napájeny přímo ze sítě s max. příkonem 7,5W. V domě lze takto odečítat náměry z bytových vodoměrů a rozdělovačů topných nákladů, které využívají pro komunikaci protokol wireless MBus. Jeden datalogger dokáže obsloužit až 500 měřidel.

Co se pak děje s odečtenými daty?

Datalogger ukládá přijatá data do své paměti a uchovává je po určitou stanovenou dobu. Pokud je datalogger připojen k internetu (standardně přes router), odesílá tato data na zvolený server. Odesílání dat se děje automaticky v pravidelných intervalech, nejčastěji 1x denně.

Jaký užitek z online prezentace spotřeby vody a energií má konkrétní uživatel bytu, konečný spotřebitel?

Data přijatá na server jsou následně prostřednictvím webové aplikace zpracována a zobrazována tomu, kdo k nim má na základě hesla přístup (uživatel bytu, správce, servisní organizace). Aplikace umožňuje několik úrovní přístupů, vše záleží na konkrétním přání a potřebě zákazníka. V aplikaci spotřebitel zjistí, jakou má spotřebu od začátku aktuálního kalendářního roku, ihned pro srovnání uvidí spotřebu za stejné období minulého roku, aby byl schopen vyhodnotit, zda spotřebovává více nebo méně než v předchozím roce. Dále je k dispozici historie spotřeb, vyhodnocení spotřeb za vybraný časový interval, informace o případných nestandardních stavech na měřidlech (jako jsou například zpětný průtok vody, protékající toaleta, neodborná manipulace s měřidlem, pokusy o ovlivnění měřidla apod.). K aplikaci se lze přihlásit jednoduše pomoci internetového prohlížeče, kdy po zadání přihlašovacího jména a hesla je možné plně využívat všech funkcí. Aplikace je navržena tak, že se přizpůsobí jakémukoliv zařízení, na kterém ji lze spustit, tzn. počítači, tabletu i mobilnímu telefonu.

Rozúčtovaných domů
REKONSTRUKCÍ TZB
NAINSTALOVANÝCH MĚŘIČŮ TEPLA

Kontaktujte nás!

Máte dotaz nebo potřebujete poradit? Budeme rádi, když nás budete kontaktovat.