Montáž vodoměrů a měřičů tepla

Společnost THERA Energo provádí montáž a pravidelné výměny vodoměrů na teplou i na studenou vodu, a to ve lhůtách stanovených metrologickým zákonem č. 505/1990 Sb. v platném znění – to pokud je vodoměr určen k rozúčtování spotřeby konečným uživatelům. Takovéto vodoměry (na teplou i studenou vodu), je nutno metrologicky ověřovat v pravidelných pětiletých cyklech.

Technologicky správné provedení montáže vodoměrů je nesmírně důležité především proto, že nesprávná instalace jinak třeba i velmi kvalitního vodoměru může znamenat chybu v naměřených hodnotách a to samozřejmě v neprospěch konečného spotřebitele.

O metrologickém ověření vypovídá příslušný štítek na číselníku nebo těle vodoměru či na plombovací značce od předních prověřených výrobců. Vodoměry nabízíme s vizuálním i rádiovým odečtem dat, následně jsme schopni našimi vlastními pracovníky provádět odečty. Poskytujeme také záruční i pozáruční servis na všechna námi instalovaná zařízení.

Nabízené typy bytových vodoměrů:

IRTN Maddalena GRADUS s rádiovým odečtem dat

Dvoučidlový elektronický rozdělovač topných nákladů výrobce Maddalena s rádiovým způsobem odečtu zajišťuje odečet bez nutnosti vstupu do bytu odečítajícím pracovníkem.

Přednosti dvoučidlového elektronického rozdělovače topných nákladů Gradus

 • vyroben v souladu s DIN EN 834-1994 a EN 834-2010
 • vybaven senzorem pro dálkový odečet
 • optické rozhraní pro nastavení a čtení indikátoru
 • 132 měsíčních a půlměsíčních hodnot v paměti indikátoru
 • možnost dálkového odečtu pomocí wireless M-Bus (dle EN 13757-4)
 • vhodný pro odečet pochůzkovým systémem nebo pomocí statického systému
 • zobrazované hodnoty: aktuální stav/rozhodné datum odečtu/hodnota k datu odečtu
 • ochrana před ovlivněním: rozpínací kontakt
 • dlouhá životnost IRTN 11 let + 1 rok
 • záruka: 10 let
Ekonomický vodoměr MADDALENA CD SD PLUS EVO

CD SD PLUS EVO je suchoběžný, jednovtokový vodoměr. CD SD PLUS EVO využívá suchoběžný číselník poháněný skrze magnetickou spojku. Je vhodný jak pro studenou (T50) tak i teplou (T30/T90) vodu. Lopatkové kolo je jediná část, která je v kontaktu s vodou, což zajišťuje čitelnost vodoměru a zabraňuje ohrožení měření drobnými nečistotami a částečky písku. CD SD PLUS EVO je plně v souladu se směrnicemi 2004/22/EC (Annex MI-001) a je v souladu s třídami přesnosti B+D. Maximální certifikovaný rozsah měření Q3/Q1 (R) je 100 pro horizontální polohu a 50 pro vertikální polohu. CD SD PLUS EVO může být dovybaven kompaktním rádiovým modulem nebo přímým pulzním M-Bus výstupem neovlivňujícím standardní údržbu či čitelnost číselníku vodoměru. Vedle metrologické certifikace, CD SD PLUS EVO je certifikován pro použití v přenosné soustavě vody v souladu s mezinárodními předpisy.

SPECIFIKACE

 • Cerifikováno podle směrnic 2004/22/EC (Annex MI-001) (1)
 • Zatepla kované mosazné tělo
 • Dvojitý otočný čep pro ideální nastavení směru při jakémkoli směru instalace, čepy jsou z nemagnetické oceli
 • Vstup pro filtr s širokým filtrovacím záběrem
 • Ochrana proti vnějšímu magnetickému ovlivnění
 • Vnitřní nastavení zařízení
 • Komponenty vyrobeny z nehydroskopických, nezanášenlivých a odolných plastických materiálů
 • Sériové číslo je vyznačeno v číselníku pod čísli (2)
 • Ukazatel je speciálně navrhnut pro impulsní snímač (3)
 • Nominální tlak (PN):16 bar
 • Instalace: horizontální a vertikální
 • Nejsou vyžadovány přímé úseky před ani za měřidlem
 • Maximální teplota vody: 50 °C a 90 °C
 • Ochranné pouzdro
 • Hydraulické testy jsou prováděny ve třech měřených rozsazích (Q1, ve 100% produkce. Naše testovací lavice jsou v souladu s normami ISO 4064/3 a ISO 4185 (EN 14154/3) a schváleny Evropskou notifikací.
 • Možnost vložení zpětné klapky do místa šroubení
Jednovtokový suchoběžný vodoměr Maddalena CD SD PLUS

Bytový vodoměr CD SD PLUS reprezetuje nejnovější generaci jednovtokových suchoběžných vodoměrů vyrobených společností Maddalena S.p.A.

CD SD PLUS využívá suchoběžné počítadlo poháněné přes magnetickou spojku. Je zcela v souladu s požadavky směrnice 2004/22/EC pro měřící zařízení a Evropskou normou EN 14154. CD SD PLUS výborně kombinuje vysokou přesnost při nízkých průtocích a maximální odolnost vůči přetížení vysokými průtoky a tlakem.

CD SD PLUS je suchoběžný, jednovtokový vodoměr. CD SD PLUS využívá suchoběžný číselník poháněný přes magnetickou spojku. Je vhodný́ jak pro studenou (T50) tak i teplou (T30/T90) vodu. Lopatkové kolo je jediná́ část, která́ je v kontaktu s vodou, což zajišťuje čitelnost vodoměru a zabraňuje ohrožení měření drobnými nečistotami a částečkami písku. CD SD PLUS je plně v souladu s požadavky směrnice 2004/22/EC (Annex MI-001) a je v souladu s třídami přesnosti B+D. Maximální certifikovaný rozsah měření Q3/Q1 (R) je 100 pro horizontální polohu a 50 pro vertikální polohu. Vedle metrologické certifikace, je CD SD PLUS certifikován pro použití v soustavě pitné vody v souladu s mezinárodními předpisy.

SPECIFIKACE

 • konstruován v souladu s ČSN EN 14 154
 • schválen dle MID v souladu s 2004/22/EC (Annex MI-001)
 • přenos otáček lopatkového kola na počítadlo je zajištěn magnetickou spojkou – vysoká antimagnetická ochrana
 • montážní poloha horizontální i vertikální
 • provedení vodoměru na studenou vodu do 30°C, do 50°C nebo na teplou vodu do 90°C
 • vysoká citlivost – od 8 l/hod
 • certifikováno proti poškození způsobenému vodním rázem, PN16
 • bezkonkurenční odolnost proti zanášení, ve spodní části samočistící efekt
 • zesílená osa – průměr 2,5mm – vysoká spolehlivost a přesnost měření
Ultrazvukový kompaktní měřič tepla – microCLIMA EVO U
 • Možnost volby jednotek měření při instalaci
 • Montáž do všech poloh, teplotní čidlo zpátečky integrované do průtokoměru
 • Možnost volby instalace na přívod nebo do zpátečky
 • Detekce zpětného proudění a zavzdušnění
 • Dynamický cyklus měření teploty: 2/60s
 • Cyklus měření průtoku: 2s
 • Odnímatelné počítadlo, délka kabelu: 85 cm (na vyžádání 2,85m)
 • Dostupná světlost: DN 15, 20 a 25
 • Měření průtoku bez pohyblivých částí
 • Určen pro vytápění nebo vytápění a chlazení
 • Snímače teploty púro přímý ponor PT1000
 • Nízká tlaková ztráta
 • Certifikace dle směrnice 2004/22/EC o měřících přístrojích (příloha MI-004), evropská norma EN14154
 • Zobrazované údaje: protečené množství, teplota na přívodu a zpátečce, rozdíl teplot, tepelná energie, okamžitý průtok
 • Komunikační rozhraní:
  • M-Bus
  • M-Bus + 3 impulsní vstupy
  • wireless M-Bus
  • wireless M-Bus + 3 impulsní vstupy
  • 2 pulsní výstupy
 • Vyměnitelná baterie, životnost 10 let + příprava na externí napájení
Mechanický kompaktní měřič tepla microCLIMA evo
 • Montáž do všech poloh, teplotní čidlo zpátečky integrované do průtokoměru
 • Možnost volby instalace (na přívod nebo do zpátečky) a možnost volby jednotek měření při instalaci – pouze jednou
 • Detekce zpětného proudění
 • Dynamický cyklus měření teploty: 2/60s
 • Možnost oddělitelného počítadla, délka kabelu: 50 cm
 • Dostupná světlost: DN 15 a DN 20
 • Určen pro vytápění nebo vytápění a chlazení
 • Závitové připojení, elektronické snímání otáček
 • Snímače teploty pro přímý ponor PT1000
 • Nízká tlaková ztráta
 • Certifikace dle směrnice 2004/22/EC o měřících přístrojích (příloha MI-004), evropská norma EN 14154
Bezdrátový modul – Radio evo
 • Obousměrný induktivní senzor
 • Přímá montáž na vodoměr, nejsou zapotřebí žádné kabely, automatická aktivace modulu pro bezdrátový přenos
 • 868 MHz, s otevřeným protokolem wireless MBus (EN 13757), OMS
 • Vysílaná data: aktuální stav, odečty ke konci zúčtovacího období, výrobní číslo vodoměru, chybová hlášení, …
 • Pochůzkový (walk-by) nebo statický (AMR) systém odečů
 • Životnost baterie 11 let + 1, vyměnitelná
 • Certifikace: IP67
 • Kompaktní rozměry

Kompaktní rádiový modul s vestavěným obousměrným indukčním snímačem, určený pro vodoměry Maddalena CD SD PLUS EVO a pro vodoměry VTZ. Modul RadioEVO je také kompatibilní s jinými modely a měřidly ostatních výrobců, kteří jsou zapojeni do systému Modularis.

Bezdrátový modul – Radio EVO, wireless M-Bus 868MHz

Modul je určen pro dálkové odečty aktuálních stavů, historických náměrů a případných alarmových hlášení. Modul je připraven jak pro pochůzkový systém odečtů (walk-by), tak pro statické odečítání (AMR) zajištěné vnitřní bezdrátovou infrastrukturou. Tovární nastavení modulu může být dodatečně změněno prostřednictvím konfigurační sady (volitelné příslušenství).

Vnitřní senzor modulu, založený na induktivním principu přenosu, který eliminuje vliv magnetického pole, detekuje otáčky vodoměru, vypočítává objem (v obou směrech) a spravuje alarmové stavy. Typy alarmových stavů: přetékání (overflow – nastavitelný práh, musí být aktivováno), zpětný průtok (backflow – nastavitelný práh), průsak (leak – nastavitelné časové hranice), zablokované měřidlo nebo nepoužívané měřidlo (meter blocked, non-used – nastavitelný počet dnů a objemu), magnetické či mechanické ovlivnění (removal).

Modul RadioEVO je v souladu s komunikačním protokolem wireless M-Bus dle evropské normy EN 13757. Tím je zajištěna větší kompatibilita mezi odečtovými systémy ostatních výrobců.

Rozúčtovaných domů
REKONSTRUKCÍ TZB
NAINSTALOVANÝCH MĚŘIČŮ TEPLA

Kontaktujte nás!

Máte dotaz nebo potřebujete poradit? Budeme rádi, když nás budete kontaktovat.