Kdo jsme

Společnost THERA Energo je profesionálním poskytovatelem veškerých služeb v oblasti topenářství vodoinstalatérství, plynařství, a je také generálním dodavatelem stavebních prací nejen v rámci Jihomoravského kraje. Kromě vlastních kmenových zaměstnanců máme smluvně zajištěnu spolupráci se zkušenými řemeslníky oborů elektro, malíři, obkladači, kominíky, zámečníky aj., se kterými tvoříme společný sehraný tým. Základem obchodní strategie společnosti THERA Energo je komplexnost služeb s důrazem na kvalitu a rychlost provedení, samozřejmostí je používání nejnovějších materiálů a technologií.

Jednatelka Thera

Společnost THERA Energo vznikla 17.09.2010 a to nejprve zaměřením se na služby v oblasti měření a rozúčtování nákladů na energie pro konečné spotřebitele, většinou uživatele bytových jednotek. Na to pak logicky navázaly rekonstrukce ZTI (zdravotně technických instalací), rozvodů plynu a správa tepelných zdrojů pro bytové domy. V současné době se již můžeme prezentovat nespočtem kvalitně provedených rekonstrukcí a spokojených zákazníků. Naši zaměstnanci jsou pravidelně proškolováni na zvládání nejmodernějších technologických postupů. Jsme hrdi na to, že v naší společnosti vládne přátelská firemní kultura, vedoucí všechny zaměstnance ke společnému cíli, kterým je spokojený zákazník.